Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats aplicables a les cooperatives en la liquidació de l'Impost

  1. Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)
  2. Determinació de la base imposable (pàgina 22 del model 200)
  3. Determinació de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)
  4. Determinació de la quota íntegra ajustada positiva (pàgina 14 del model 200)