Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions per a incentivar determinades activitats (pàgines 17 i 18 del model 200)

Les entitats amb domicili fiscal a les Canarias que tinguen dret a aplicar les deduccions per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i despeses de propaganda i publicitat de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, i per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS, hauran de consignar els seus imports en el quadre «Deduccions per a incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VI, DT 24a.3 LIS i art. 27.3 primera Llei 49/2002)», de la manera com es detalla per al règim general en l'apartat «Deduccions per a incentivar determinades activitats» del Capítol 6 d'este Manual pràctic.