Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Creació i vigència del ZEC

Regulació: Articles 28 i 29 Llei 19/1994

  • Creació:

    El ZEC es cregui amb la finalitat de promoure la creació de llocs de treball de qualitat, el desenvolupament econòmic i social de l'arxipèlag i la diversificació de seu estructura productiva, presidida pel principi d'estanquitat geogràfica.

  • Vigència:

    La vigència del ZEC té com a límit el 31 de desembre de l'any 2026, prorrogable prèvia autorització de la Comissió Europea.

    No obstant això, l'autorització de la inscripció en el Registre Oficial d'Entitats del ZEC tindrà com a límit el 31 de desembre de l'any 2021.

    El manteniment de la Zona Especial Canària estarà condicionat si més no al resultat de les revisions periòdiques que haja de realitzar la Comissió Europea.