Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Creació i vigència de la ZEC

Regulació:Articles 28 i 29 Llei 19/1994

  • Creació:

    La ZEC es crea amb la finalitat de promoure la creació d'ocupació de qualitat, el desenvolupament econòmic i social de l'arxipèleg i la diversificació de la seua estructura productiva, presidida pel principi d'estanquitat geogràfica.

  • Vigència:

    La vigència de la ZEC té com a límit el 31 de desembre de l'any 2026, prorrogable prèvia autorització de la Comissió Europea.

    No obstant això, l'autorització de la inscripció en el Registre Oficial d'Entitats de la ZEC tindrà com a límit el 31 de desembre de l'any 2021.

    El manteniment de la Zona Especial Canària estarà condicionat en tot cas al resultat de les revisions periòdiques que haja de realitzar la Comissió Europea.