Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Entitats de la Zona Especial Canària (ZEC)

  1. Creació i vigència de la ZEC
  2. Àmbit d'aplicació
  3. Especialitats del Règim Fiscal
  4. Determinació de la base imposable
  5. Emplenament del model 200