Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

  1. Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)
  2. Base imposable a tipus de gravamen especial (pàgina 14 del model 200)
  3. Especialitat en el càlcul de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)