Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base imposable a tipus de gravamen especial (pàgina 14 del model 200)

Les entitats acollides al règim de la ZEC hauran de consignar en la casella [00559] «Base Imposable a tipus de gravamen especial» de la pàgina 14 del model 200, la part de la base imposable a la que s'ha d'aplicar el tipus especial de gravamen del 4 per cent, per les operacions realitzades material i, efectivament en l'àmbit geogràfic de la ZEC seguint a efectes de la seua determinació, les regles vistes en l'apartat dedicat a la determinació de la base imposable de les entitats de la ZEC (article 44 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol).