Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

  • Casella 00029 Règim Especial Canàries

    Marcaran esta casella les entitats que emplenen qualsevol dels apartats del model 200 que es detallen a continuació relatius a la reserva per inversions en les Canàries de l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

  • Casella 00045 Inversions anticipades-reserva inversions en les Canàries (article 27.11 Llei 19/1994)

    Hauran de marcar esta casella les entitats que realitzen inversions anticipades de futures dotacions a la reserva de les Canàries, i que hagen de comunicar conjuntament amb la seua declaració de l'Impost sobre Societats la seua materialització i sistema de finançament en els termes establits a l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

    Recorde:

    Les entitats que marquen esta casella, hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries».