Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

  • Casella 00029 Règim especial les Canarias

    Marcaran esta casella les entitats que complimenten qualsevol dels apartats del model 200 que es detallen a continuació relatius a la reserva per inversions a les Canarias de l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

  • Casella 00045 Inversions anticipades-reserva inversions a les Canarias (article 27.11 Llei 19/1994)

    Hauran de marcar esta casella les entitats que realitzen inversions anticipades de futures dotacions a la reserva de les Canarias, i que hagen de comunicar conjuntament amb la seua declaració de l'impost sobre societats la seua materialització i sistema de finançament en els termes establits en l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

    Recorde:

    Les entitats que marquen esta casella, hauran de marcar també la casella [00029] «Règim especial les Canarias».