Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Incompatibilitats

La aplicació de la RIC és incompatible, per als mateixos béns i despeses, amb les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats regulades al Capítol IV del Títol VI de la LIS, i amb la deducció per inversions en les Canàries regulada a l'article 94 de la Llei 20/1991.

Si es tracta d'actius utilitzats i de terra, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, estos no podran haver-se beneficiat anteriorment del règim previst en este article, per dotacions que s'hagueren realitzat amb beneficis de períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2007 ni de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats regulades al Capítol IV del Títol VI del LIS, ni de la deducció per inversions regulada a l'article 94 de la Llei 20/1991.No obstant això, es considerarà apta la inversió que recaiga en actius utilitzats que només parcialment s'hagueren beneficiat del règim de la reserva per a inversions en les Canàries en la part proporcional corresponent.