Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Incompatibilitats

L'aplicació de la RIC és incompatible, per als mateixos béns i despeses, amb les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats regulades en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, i amb la deducció per inversions a les Canarias regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991.

Si es tracta d'actius usats i de solc, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, estos no podran haver-se beneficiat anteriorment del règim previst en este article, per dotacions que s'hagueren realitzat amb beneficis de períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2007 ni de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats regulades en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, ni de la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991. No obstant això, es considerarà apta la inversió que recaiga en actius usats que només parcialment s'hagueren beneficiat del règim de la reserva per a inversions a les Canarias en la part proporcional corresponent.