Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament de les caselles 00050 a 00056

 • Casella [00050] Volum total de les operacions realitzades per l'entitat a l'exercici (incloses les operacions realitzades a l'estranger)

  Esta magnitud comprendrà el import total de les operacions realitzades durant l'exercici tant al territori comú com en els territorials forals, que s'hagen integrat a la base imposable de l'Impost sobre Societats (article 15.Dos del Concert Econòmic amb el País Basc i article 19.2 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra).

 • Casella [00051] Volum de les operacions realitzades a l'estranger durant l'exercici

  En esta casella es consignarà el total de les operacions que, d'acord amb els criteris establits a l'article 16 del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc i l'article 21 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, es consideren realitzades a l'estranger.

 • Caselles [00052], [00053] i [00054] Volum de les operacions realitzades a Àlaba, Guipúscoa i Biscaia

  En estes caselles es consignarà el volum d'operacions que, d'acord amb l'article 16 del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, es consideren realitzades en Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, respectivament.

 • Casella [00055] Volum de les operacions realitzades a Navarra

  En esta casella es consignarà el volum d'operacions que, d'acord amb l'article 21 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, es consideren realitzades a Navarra.

 • Casella [00056] Volum de les operacions realitzades en territori comú

  En esta casella es consignarà el volum d'operacions que, d'acord amb els criteris establits a l'article 16 del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc i l'article 21 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, es consideren realitzades en territori comú.

A tindre en compte:

Una vegada obtinguts els imports de les caselles [00050], [00051], [00052], [00053], [00054], [00055] i [00056], es procedirà a calcular els percentatges a consignar a les caselles [00625], [00626], [00627], [00628] i [00629], tal com s'indica a continuació.