Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament de les caselles 00050 a 00056

 • Casella [00050] Volum total de les operacions realitzades per l'entitat en l'exercici (incloses les operacions realitzades a l'estranger)

  Esta magnitud comprendrà l'import total de les operacions realitzades durant l'exercici tant en el territori comú com en els territorials forals, que s'hagen integrat en la base imposable de l'impost sobre societats (article 15.Dos del Concert Econòmic amb el País Basc i article 19.2 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra).

 • Casella [00051] Volum de les operacions realitzades a l'estranger durant l'exercici

  En esta casella es consignarà el total de les operacions que, d'acord amb els criteris establits en l'article 16 del Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc i l'article 21 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, es consideren realitzades a l'estranger.

 • Casillas [00052], [00053] i [00054] Volum de les operacions realitzades a Àlaba, Guipúscoa i Biscaia

  En estes caselles es consignarà el volum d'operacions que, d'acord amb l'article 16 del Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc, es consideren realitzades a Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, respectivament.

 • Casella [00055] Volum de les operacions realitzades a Navarra

  En esta casella es consignarà el volum d'operacions que, d'acord amb l'article 21 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, es consideren realitzades a Navarra.

 • Casella [00056] Volum de les operacions realitzades en territori comú

  En esta casella es consignarà el volum d'operacions que, d'acord amb els criteris establits en l'article 16 del Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc i l'article 21 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, es consideren realitzades en territori comú.

A tindre en compte:

Una vegada obtinguts els imports de les caselles [00050], [00051], [00052], [00053], [00054], [00055] i [00056], es procedirà a calcular els percentatges a consignar en les caselles [00625], [00626], [00627], [00628] i [00629], tal com s'indica a continuació.