Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 13. Règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra

  1. Tributació conjunta a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra
  2. Càlcul de les proporciones de tributació a cadascuna de les Administracions
  3. Règim de tributació conjunta amb el País Basc i Navarra
  4. Emplenament de les caselles 00050 a 00056
  5. Emplenament de les caselles 00625 a 00629
  6. Emplenament de les caselles 00420 a 00497
  7. Presentació de les declaracions de l'impost sobre societats en els supòsits de tributació conjunta