Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament de les caselles 00420 a 00497

Mitjançant estes caselles es complimenta el desglosse de les dades consignades en les caselles [00600] a [01587] de la pàgina 14 bis del model 200, per a cadascuna de les Administracions Forals on s'hagueren efectuat operacions.

D'esta manera s'obté el resultat de l'autoliquidació respecte de cadascuna de les Administracions forals (caselles [01624], [01625], [01629] i [01630]). Quan no es tracti d'una autoliquidació complementària, l'import consignat en estes caselles es traslladarà a l'apartat «Líquid per ingressar o per retornar »corresponent a cadascuna d'estes Administracions forals (caselles [00494], [00495], [00496] i [00497]), import que al seu torn haurà de traslladar-se al corresponent document d'ingrés o devolució de l'autoliquidació.