Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Tributació conjunta a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra

En este apartat de la pàgina 26 del model 200, s'efectua el càlcul dels percentatges de tributació a cada Administració en els supòsits de tributació conjunta a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra.

Així mateix, es recull el desglosse per a cadascuna d'estes Administracions de les dades corresponents a la quota, pagaments fraccionats i altres necessaris per a calcular l'import líquid per ingressar o per retornar a cadascuna d'elles.

Conforme al que disposa el Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig (modificada per la Llei 28/2007, de 25 d'octubre, per la Llei 7/2014, de 21 d'abril, per la Llei 10/2017, de 28 de desembre i per la Llei 1/2022, de 8 de febrer), i en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre (modificada per la Llei 48/2007, de 19 de desembre i per la Llei 14/2015, de 24 de juny), s'apliquen règims de tributació conjunta entre l'Estat i les Administracions Forals per al repartiment de l'impost sobre societats d'acord amb el volum d'operacions realitzades a cada un dels territoris.