Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament de les caselles 00625 a 00629

 • Casella [00625] Administració de l'Estat

  En esta casella es consignarà el resultat de la següent operació:

  [00625] = { [00056] / ( [00050] - [00051] ) } x 100

 • Casella [00626] Diputació foral d'Àlaba

  En esta casella es consignarà el resultat de la següent operació:

  [00626] = { [00052] / ( [00050] - [00051] ) } x 100

 • Casella [00627] Diputació foral de Guipúscoa

  En esta casella es consignarà el resultat de la següent operació:

  [00627] = { [00053] / ( [00050] - [00051] ) } x 100

 • Casella [00628] Diputació foral de Biscaia

  En esta casella es consignarà el resultat de la següent operació:

  [00628] = { [00054] / ( [00050] - [00051] ) } x 100

 • Casella [00629] Diputació foral de Navarra

  En esta casella es consignarà el resultat de la següent operació:

  [00629] = { [00055] / ( [00050] - [00051] ) } x 100

A tindre en compte:

Els percentatges que es consignen a les caselles [00625] a [00627] s'expressaran amb dos decimals.

En tot cas, la suma de les caselles [00625] a [00629] haurà de ser el 100 per cent.

Per al càlcul de les caselles [00625] a [00629] se seguiran els següents criteris:

 • En primer lloc, els percentatges de les cinc Administracions s'expressaran amb dos decimals arredonint per excés o defecte el segon decimal al decimal més pròxim depenent si el tercer decimal és igual o superior a 5 o no ho és, respectivament.

 • En segon lloc, se sumaran els percentatges que resulten de l'operació anterior.

  Si el total és igual a 100, no es realitzarà cap ajustament.

  Si la suma no és igual a 100, es realitzarà un ajustament addicional distingint dues situacions diferents:

  • Quan la suma siga superior a 100, es trobarà per a cada un dels percentatges la diferència, en termes absoluts, entre el percentatge sense arredonir i el percentatge arredonit amb dos decimals.A continuació, s'ajustarà a la baixa aquell percentatge arredonit a l'alça la diferència del qual siga més gran, substituint l'arredoniment a l'alça per un arredoniment a la baixa.Si la diferència calculada fora exacta per a més d'una xifra s'haurà d'ajustar el percentatge corresponent al territori comú fins que la suma de tots siga 100.

  • Quan la suma siga inferior a 100, es trobarà per a cada un dels percentatges la diferència, en termes absoluts, entre el percentatge sense arredonir i el percentatge arredonit amb dos decimals.A continuació, s'ajustarà a l'alça aquell percentatge arredonit a la baixa la diferència del qual siga més gran, substituint l'arredoniment a la baixa per un arredoniment a l'alça.Si la diferència calculada fora exacta per a més d'una xifra s'haurà d'ajustar el percentatge corresponent al territori comú fins que la suma de tots siga 100.

Exemples:

 1. Suma dels percentatges arredonits superior a 100:

  AdministracióPercentatgesArredonimentDiferènciesResultat
  Àlaba 3,22032 3,22 --- 3,22
  Biscaia 4,12533 4,13 0,00467 4,12
  Guipúscoa 9,85558 9,86 0,00442 9,86
  Navarra 7,79555 7,80 0,00445 7,80
  Territori Comú 75,00322 75,00 --- 75,00
  Total 100 100,01 --- 100,00
 2. Suma dels percentatges arredonits inferior a 100:

  AdministracióPercentatgesArredonimentDiferènciesResultat
  Àlaba 3,21112 3,21 0,00112 3,21
  Biscaia 4,13601 4,14 --- 4,14
  Guipúscoa 9,87329 9,87 0,00329 9,87
  Navarra 7,78481 7,78 0,00481 7,79
  Territori Comú 74,99477 74,99 0,00477 74,99
  Total 100 99,99 --- 100,00