Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00020 Altres règims especials

Hauran de marcar esta casella totes aquelles entitats acollides a un règim tributari especial dels prevists en el Títol VII de la LIS, o en unes altres normes concordades, i que no tinguen cabuda en unes altres caselles de l'apartat «Caràcters de la declaració» de la pàgina 1 del model 200.