Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00020 Otros règims especials

Hauran de marcar esta casella totes aquelles entitats acollides a un règim tributari especial dels previstos en el Títol VII de la LIS, o en altres normes concordades, i que no tinguen cabuda en altres caselles de l'apartat «Caràcters de la declaració» de la pàgina 1 del model 200.