Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 2. Identificació, autoliquidació complementària, caràcters de la declaració, estats de comptes e INCN

 1. Període impositiu
 2. Identificació
 3. Autoliquidació complementària
 4. Exercici i tipus d'exercici/Codi CNAE (2009) activitat principal
 5. Caràcters de la declaració
 6. Estats de comptes (caselles 00050 a 00055 i 00061)
 7. Personal assalariat (caselles 00041 i 00042)
 8. Grup (caselles 00009, 00010 i 00081)
 9. Firma del secretari del Consell d'Administració, declarant o representant
 10. Declaració dels representants legals de l'entitat
 11. Comunicació de l'import net del volum de negoci (pàgina 21 del model 200)