Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Període impositiu

En la pàgina 1 del model 200 apareix un quadre relatiu al període impositiu en el que s'haurà de consignar les dates d'inici i de tancament del període impositiu, sense que en cap cas puga excedir dotze mesos.

El període impositiu haurà de coincidir amb l'exercici econòmic de l'entitat, el qual pot coincidir o no amb l'any natural, i ser igual o inferior a dotze mesos.

En este quadre, es tindrà en compte també aquells suposats especials en els que el període impositiu s'entén conclòs sense haver finalitzat l'exercici econòmic, a què ja es va fer referència en el Capítol 1 d'este Manual.