Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Període impositiu

En la pàgina 1 del model 200 apareix un quadre relatiu al període impositiu en què s'haurà de consignar les dates d'inici i de tancament del període impositiu, sense que en cap cas puga excedir de dotze mesos.

El període impositiu deurà coincidir amb l'exercici econòmic de l'entitat, el qual pot coincidir o no amb l'any natural, i ser igual o inferior a dotze mesos.

En este quadre, es tindrà en compte també aquells supòsits especials en els quals el període impositiu s'entén conclòs sense haver finalitzat l'exercici econòmic, als que ja es va fer referència en el Capítol 1 d'este Manual.