Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exercici i tipus d'exercici/Codi CNAE (2009) activitat principal

En este quadre de la pàgina 1 del model 200 s'haurà de complimentar els següents camps:

 • El camp «Exercici» es complimentarà automàticament segons les dates d'inici i tancament del període impositiu objecte de declaració, consignant-se els dígits corresponents a l'any d'inici de l'exercici.

 • En el camp «Tipus exercici», es reflectiran automàticament els números 1, 2 o 3, segons el següent detall:

  1. Quan l'exercici econòmic de 12 mesos de durada, coincidisca amb l'any natural.

  2. Quan l'exercici econòmic de 12 mesos de durada, no coincidisca amb l'any natural.

  3. Quan l'exercici econòmic siga de durada inferior a 12 mesos.

  Exemple:

  En el cas de la Cooperativa Agrària «X», exercici econòmic del qual comprén des de l'1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2022, es complimentarà l'apartat referent al tipus d'exercici de la següent manera:

  Tipus exercici: 2

 • En el camp «Codi CNAE (2009) activitat principal» l'entitat declarant haurà de consignar el codi de quatre xifres relatiu a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) que corresponga a la seua activitat amb major volum d'operacions.

  A tindre en compte:

  En este camp es mostra una taula amb els codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009) corresponents a la llesta d'activitats establida pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE del 28), pel qual s'aprova la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

  En esta taula, s'haurà de buscar amb les tecles «fletxa arriba» i «fletxa avall» l'activitat que corresponga i polsar «Intro» perquè el formulari d'emplenament, consigne automàticament el codi.

  A la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'ha incorporat la ferramenta «Cercador d'activitats »que oferix l'epígraf o epígrafs de les Tarifes de IAE, partint d'una descripció basada en una o diverses paraules significatives de l'activitat a realitzar. Així mateix, es mostren els codis nacionals d'activitat econòmica (CNAE) que es corresponen, si escau, amb cada epígraf.