Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00035 Aplicació règim especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors (Capítol VII, Títol VII LIS)

Marcaran esta casella les entitats que realitzen les operacions a les que els resulte aplicable el règim tributari especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors segons el que preveu el Capítol VII del Títol VII de la LIS.

També hauran de marcar esta casella les entitats que, a l'empara d'este règim tributari especial, realitzen operacions de canvi de domicili social  d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea.

Esta casella només haurà de marcar-se si durant el període impositiu objecte de declaració, l'entitat ha realitzat alguna de les operacions a les que resulta aplicable este règim tributari especial.