Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00035 Aplicació règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors (Capítol VII, Títol VII LIS)

Marcaran esta casella les entitats que realitzen les operacions a què els resulte aplicable el règim tributari especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors segons el previst al Capítol VII del Títol VII de la LIS.

També hauran de marcar esta casella les entitats que, a l'empara d'este règim tributari especial, realitzen operacions de canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea.

Esta casella només s'haurà de marcar si en el període impositiu objecte de declaració, l'entitat ha realitzat alguna de les operacions a què resulta aplicable l'esmentat règim tributari especial.