Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00064 Règim Fiscal entrada SOCIMI

Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les quals es referix l'article 2.1.c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que complisquen els requisits establits en l'esmentada norma, en el període impositiu en què hagen optat per aplicar el règim tributari especial de les SOCIMI previst en l'esmentada Llei 11/2009.