Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00064 Règim fiscal entrada SOCIMI

Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les que es referix l'article 2.1.c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que complisquen els requisits establits en esta norma, durant el període impositiu en el que hagen optat per aplicar el règim tributari especial de les SOCIMI previst en la citada Llei 11/2009.