Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Entitats menors dependents de diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica integrades en la declaració, prèviament autoritzades

Este apartat ubicat en la pàgina 2 bis del model 200 haurà de ser complimentat per aquelles entitats eclesiàstiques que prèviament hagen marcat la clau [00078] «Diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica que integra entitats menors d'elles dependents» de la pàgina 1 d'este model, és a dir, aquelles entitats eclesiàstiques que, amb prèvia solicitud al Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), hagen obtingut el reconeixement com a contribuent de l'impost sobre societats amb un àmbit més ampli al corresponent al de la seua pròpia personalitat jurídica, cas en què englobaran totes les activitats i rendiments de les entitats inferiors que d'aquell contribuent depenguen.

En este apartat, les entitats eclesiàstiques amb un àmbit més ampli (normalment les diòcesis o províncies religioses) que hagen obtingut el reconeixement com a contribuent de l'impost sobre societats, hauran de consignar el número d'identificació fiscal (NIF) i el nom o raó social de cadascuna de les entitats menors que d'elles depenguen.

Pot consultar com tributen estes entitats eclesiàstiques en el Capítol 1 d'este Manual pràctic.