Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Concepte d'innovació tecnològica

Es considerarà innovació tecnològica l'activitat del qual resultat siga un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es consideraran nous aquells productes o processos característiques de les quals o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, diferisquen substancialment de les existents amb anterioritat.

Esta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, la creació d'un primer prototip no comercialitzable, els projectes de demostració inicial o projectes pilote, inclosos els relacionats amb l'animació i videojocs i els mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta, sempre que no puguen convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seua explotació comercial.