Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Concepte de recerca i desenvolupament

  • Es considerarà investigació a la indagació original planificada que perseguisca descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic, i desenvolupament a l'aplicació dels resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.

  • Es considerarà activitat de recerca i desenvolupament :

    • La materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d'un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilote, sempre que els mateixos no puguen convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seua explotació comercial.

    • El disseny i elaboració del mostrari per al llançament de nous productes. A estos efectes, s'entendrà com llançament d'un nou producte la seua introducció en el mercat i com nou producte, aquell de la qual novetat siga essencial i no merament formal o accidental.

    • La creació, combinació i configuració de programa avançat, mitjançant nous teoremes i algoritmes o sistemes operatius, llenguatges, interfícies i aplicacions destinats a l'elaboració de productes, processos o servicis nous o millorats substancialment. S'assimilarà a este concepte el programa destinat a facilitar l'accés als servicis de la societat de la informació a les persones amb discapacitat, quan es realitze sense fi de lucre. No s'inclouen les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el manteniment del programa o les seues actualitzacions menors.