Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exclusions del concepte de recerca i desenvolupament i d'innovació tecnològica

No es consideraran activitats de recerca i desenvolupament ni d'innovació tecnològica:

 1. Les activitats que no impliquen una novetat científica o tecnològica significativa, en particular:

  1. Els esforços rutinaris per a millorar la qualitat de productes o processos.

  2. L'adaptació d'un producte o procés de producció ja existent als requisits específics impostos per un clienta.

  3. Els canvis periòdics o de temporada, excepte els mostraris tèxtils i de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta.

  4. Les modificacions estètiques o menors de productes ja existents per a diferenciar-los d'uns altres similars.

 2. Les activitats de producció industrial i provisió de servicis o de distribució de béns i servicis, en particular:

  1. La planificació de l'activitat productiva: la preparació i l'inici de la producció, incloent el reglatge de ferramentes i aquelles altres activitats diferents de les descrites en l'apartat «Base de la deducció» de l'apartat «1. Activitats d'Innovació Tecnològica».

  2. La incorporació o modificació d'instal·lacions, màquines, equips i sistemes per a la producció que no estiguen afectats a activitats qualificades de de recerca i desenvolupament o d'innovació.

  3. La solució de problemes tècnics de processos productius interromputs.

  4. El control de qualitat i la normalització de productes i processos.

  5. La prospecció en matèria de ciències socials i els estudis de mercat.

  6. L'establiment de xàrcies o instal·lacions per a la comercialització.

  7. L'ensinistrament i la formació del personal relacionada amb estes activitats.

 3. L'exploració, sondege, o prospecció de minerals i hidrocarburs.