Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Import i requisits

Els contribuents podran deduir-se de la quota íntegra la quantitat de:

  • 9.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

  • 12.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent, contractats pel contribuent, experimentada durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Els treballadors contractats que donaren dret a esta deducció no es computaran a efectes de la llibertat d'amortització amb creació d'ocupació regulada a l'article 102 de la LIS.

Les quantitats no deduïdes en el període impositiu podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acaben dins dels 15 anys immediats i successius.