Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions relatives a esdeveniments d'excepcional interés públic aplicables durant el període impositiu

A continuació, es recullen les deduccions relatives a esdeveniments d'excepcional interés aplicables en l'exercici 2021, detallant les especificitats de cadascuna i el programa a les que estan afectes:

• 4a Edició de la Barcelona World Race (disposició addicional seixantena de la Llei 3/2017)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de la «4a Edició de la Barcelona World Race», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa per la Llei 6/2018, de 3 de juliol).

La durada del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l'1 d'octubre de 2020 fins l'1 d'octubre de 2023.

• V Centenari de l'expedició de la primera volta al món de Fernao Magalhaes i Juan Sebastián Elcano (disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 3/2017)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «V Centenari de l'expedició de la primera volta al món de Fernao Magalhaes i Juan Sebastián Elcano», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa per la Llei 6/2018, de 3 de juliol i pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig).

La durada del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des del 8 de maig de 2017 fins el 31 de desembre de 2022.

• Pla Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 3/2017)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Pla Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa per la Llei 11/2020, de 30 de desembre).

La durada del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l'1 de febrer de 2019 fins el 31 de gener de 2022.

• Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020 (disposició final primera del Reial decret-llei 3/2017)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic pel Reial decret-llei 3/2017, de 17 de febrer, pel qual es modifica la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig).

La durada del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l'1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2021.

• Andalucía Valderrama Masters (disposició addicional setanta-sisena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'«Andalucía Valderrama Masters», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig).

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2018 fins el 31 de desembre de 2021.

• Bàdminton World Tour (disposició addicional vuitanta-unena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Bàdminton World Tour», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juny de 2018 fins el 31 de maig de 2021.

• Noves Fiques (disposició addicional vuitanta-dosena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de les «Noves Fiques», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2018 fins el 30 de juny de 2021.

• Logronyo 2021, nostre V Centenari (disposició addicional vuitanta-cinquena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «Logronyo 2021, nostre V Centenari», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

La durada del programa de suport serà des de l'1 d'octubre de 2018 fins el 30 de setembre de 2021.

• Any Sant Xacobeo 2021 (disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'«Any Sant Xacobeo 2021», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig).

La durada del programa de suport serà des de l'1 d'octubre de 2018 fins el 30 de setembre de 2022.

• VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021 (disposició addicional vuitanta-vuitena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de desembre de 2018 fins el 30 de novembre de 2021.

• Deporte Inclusiu (disposició addicional vuitanta-novena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Deporte Inclusiu», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2018 fins el 30 juny de 2021.

Automobile Barcelona 2019 (disposició addicional centèsima de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Automobile Barcelona 2019», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig).

La durada del programa de suport a este esdeveniment assolirà des de l'1 de setembre de 2018 al 31 de desembre de 2021.

• Campionat Mundial Handbol Femení 2021 (disposició addicional setanta-cinquena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Campionat Mundial Handbol Femení 2021», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la qual vigència s'inicie a partir de 2019.

La durada del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2021.

• Barcelona Equestrian Challenge (3a edició) (disposició addicional vuitanta-tresena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de la «Barcelona Equestrian Challenge (3a edició)», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la qual vigència s'inicie a partir de 2019.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2021.

• Universa Dona II (disposició addicional vuitanta-quatrena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de la «Universa Dona II», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la qual vigència s'inicie a partir de 2019.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2021.

• Centenari Delibes (disposició addicional vuitanta-sisena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Centenari Delibes», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la qual vigència s'inicie a partir de 2019 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig).

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2019 fins el 31 de desembre de 2021.

• Pla 2020 de Suport al Deporte Base II (disposició addicional norantena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Pla 2020 de Suport al Deporte Base II», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la qual vigència s'inicie a partir de 2019.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2021.

• Camino Lebaniego (disposició addicional noranta-quatrena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Camino Lebaniego», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la qual vigència s'inicie a partir de 2019.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2021.

• Expo Dubayy 2020 (disposició addicional noranta-sisena de la Llei 6/2018)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'«Expo Dubayy 2020», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la qual vigència s'inicie a partir de 2019 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig).

La durada del programa de suport serà des de l'1 d'octubre de 2019 fins el 30 de setembre de 2022.

• Pla Berlanga (disposició addicional segona del Reial decret-llei 17/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Pla Berlanga», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019.

La durada del programa de suport serà des de l'1 d'abril de 2020 fins el 31 de març de 2023.

• Alacant 2021. Eixida Volta al món a Vetla (disposició addicional tercera del Reial decret-llei 17/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «Alacant 2021. Eixida Volta al món a Vetla», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID -2019 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa per la Llei 11/2020, de 30 de desembre).

La durada del programa de suport serà des de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2023.

• Espanya País convidat d'Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt el 2022 (disposició addicional quarta del Reial decret-llei 17/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «Espanya País Convidat d'Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt el 2022 », declarat esdeveniment d'excepcional interés públic pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019 (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa per la Llei 11/2020, de 30 de desembre).

La durada del programa de suport serà des de l'entrada en vigor del Reial decret-llei 17/2020, de 5 maig (7 de maig de 2020) fins el 31 de desembre de 2022.

• Pla de Foment de l'òpera en la Calle del Teatro Real (disposició addicional quinta del Reial decret-llei 17/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Pla de Foment de l'òpera en la Calle del Teatro Real », declarat esdeveniment d'excepcional interés públic pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2020 fins el 30 de juny de 2023.

• 175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu (disposició addicional sisena del Reial decret-llei 17/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic pel Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de desembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2023.

• Gran Premie d'Espanya de Fórmula 1 (disposició addicional tercera del Reial decret-llei 26/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Gran Premie d'Espanya de Fórmula 1», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic pel Reial Decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transportes i habitatge.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2023.

• El temps de la Llibertat. Comuners V Centenari (disposició addicional novena del Reial decret-llei 17/2020, afegida per la Llei 14/2021)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «El temps de la Llibertat. Comuners V Centenari», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2022.

• Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes (disposició addicional seixanta-setena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració dels «Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• 150 Aniversari de creació de l'Acadèmia d'Espanya a Roma (disposició addicional seixanta-vuitena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «150 Aniversari de creació de l'Acadèmia d'Espanya a Roma», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• 125 aniversari de l'Associació de Premsa de Madrid (disposició addicional seixanta-novena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la commemoració del «125 aniversari de l'Associació de Premsa de Madrid», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2021.

• Celebració del Summit «MADBLUE» (disposició addicional setantena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la Celebració del Summit «MADBLUE», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• 30 Aniversari de l'Escola Superior de Música Reina Sofía (disposició addicional setanta-unena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «30 Aniversari de l'Escola Superior de Música Reina Sofia», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 d'agost de 2023.

• Any Sant De Guadalupe 2021 (disposició addicional setanta-dosena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «Any Sant De Guadalupe 2021», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2022.

• Tornege Davis Cup Madrid (disposició addicional setanta-quatrena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Torneig Davis Cup Madrid», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021  (posteriorment, s'ha modificat el termini de durada del programa per la Llei 22/2021, de 28 de desembre).

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• MADRID HORSE WEEK 21/23 (disposició addicional setanta-cinquena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «MADRID HORSE WEEK 21/23», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana (disposició addicional setanta-sisena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Centenari del Rugbi a Espanya i de la Va unir Esportiva Santboiana», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de  desembre de 2023.

Solheim Cup 2023 (disposició addicional setanta-setena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «Solheim Cup 2023», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de  desembre de 2023.

• IX Centenari de la Reconquista de Sigüenza (disposició addicional setanta-vuitena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'«IX Centenari de la Reconquista de Sigüenza», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny del 2024.

• Barcelona Mobile World Capital (disposició addicional setanta-novena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «Barcelona Mobile World Capital», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022 (disposició addicional vuitantena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de «València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 d'agost de 2023.

• Cinquanta aniversari de la Universitat Nacional d'Educació a Distancia (UNED) (disposició addicional vuitanta-unena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Cinquanta aniversari de la Universitat Nacional d'Educació a Distancia (UNED)», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2022.

• Centenari de Revista d'Occident (disposició addicional vuitanta-dosena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Centenari de Revista d'Occident», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• 50 aniversari de la defunció de Clara Campoamor. 90 anys de l'inici d'una democràcia plena (disposició addicional vuitanta-tresena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «50 aniversari de la defunció de Clara Campoamor. 90 anys de l'inici d'una democràcia plena», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de març de 2021 fins el 29 de febrer de 2024.

• V Centenari de la defunció d'Elio Antonio de Nebrija (disposició addicional vuitanta-quatrena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «V Centenari de la defunció d'Elio Antonio de Nebrija», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 30 de desembre de 2023.

• Noves Fiques II (disposició addicional vuitanta-cinquena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del programa «Noves Fiques II», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2021 fins el 30 de juny de 2024.

• 250 aniversari del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC-MNCN) (disposició addicional vuitanta-sisena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «250 aniversari del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC-MNCN)», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2021.

• Andalucía Regió Europea del Deporte 2021 (disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del programa «Andalucía Regió Europea del Deporte 2021», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• 75 aniversari de l'Òpera a Oviedo (disposició addicional vuitanta-vuitena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «75 aniversari de l'Òpera a Oviedo», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2021 fins el 31 de desembre de 2023.

• Hàbits Saludables per al control del risc Cardiovascular «Aprendre a cuidar-nos» (disposició addicional vuitanta-novena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del projecte «Hàbits Saludables per al control del risc Cardiovascular «Aprendre a cuidar-nos»», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• Mundials Bàdminton Espanya (disposició addicional norantena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració dels «Mundials Bàdminton Espanya», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juny de 2021 fins el 31 de desembre de 2023.

• Centenari de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (disposició addicional noranta-unena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Centenari de la Batalla de Covadonga-Cuadonga», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• VII Centenari de la Catedral de Palencia 2021-2022 (disposició addicional noranta-dosena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «VII Centenari de la Catedral de Palencia 2021-2022», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• FITUR especial: recuperació turisme (disposició addicional noranta-tresena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb «FITUR especial: recuperació turisme», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• Programa Deporte Inclusiu II (disposició addicional noranta-quatrena de la Llei 11/2020)

En aquell epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració del «Programa Deporte Inclusiu II», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de l'1 de juliol de 2021 hata el 30 de juny de 2024.

• València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant Cáliz (disposició addicional noranta-cinquena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant Cáliz», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2022.

• Malalties Neurodegeneratives. Any Internacional de la Investigació i Innovació. Període 2021-2022 (disposició addicional noranta-sisena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb «Malalties Neurodegeneratives. Any Internacional de la Investigació i Innovació. Període 2021-2022», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2022.

• 50 aniversari de l'Hospital Sant Joan de Deu (disposició addicional noranta-setena de la Llei 11/2020)

En este epígraf s'inclouen les deduccions a què tinga dret el contribuent durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb la celebració de l'esdeveniment «50 aniversari de l'Hospital Sant Joan de Deu», declarat esdeveniment d'excepcional interés públic per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

La durada del programa de suport serà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei (1 de gener de 2021) fins el 31 de desembre de 2023.

• 2022: Altres deduccions relatives a programes de suport a esdeveniments d'excepcional interés públic

Este apartat només haurà de complimentar-se en els casos en què l'entitat tinga un període impositiu que no coincidisca amb l'any natural i haja realitzat despeses amb dret a deducció en relació amb programes de suport a esdeveniments d'excepcional interés públic diferents dels assenyalats anteriorment de la qual vigència s'inicie a partir de 2022.

Nota a comú a estes deduccions:

La certificació de l'adequació de les despeses realitzades als objectius i plans dels programes als que s'ha fet referència en els apartats anteriors, s'efectuarà conforme al que disposa l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.