Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions específiques de les entitats sotmeses a normativa foral

En la casella [00399] «Deduccions específiques de les entitats sotmeses a normativa foral» de la pàgina 14 del model 200, es recolliran les deduccions de la quota íntegra que no corresponguen a cap altra casella de deduccions i que d'acord amb la respectiva norma foral hagen aplicat durant el període impositiu exclusivament les entitats declarants sotmeses a esta normativa d'acord amb el que estableix el Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, o en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre.