Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 9. Règims tributaris especials (I)

  1. Règim especial de les agrupacions d'interés econòmic, espanyoles i europees, i de les unions temporals d'empreses
  2. Règim de les fusiones, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social
  3. Transparència fiscal internacional