Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Transparència fiscal internacional

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Rendes a imputar en la base imposable
  3. Rendes no imputables en la base imposable
  4. Import de la renda a imputar
  5. Període impositiu en el que s'imputen les rendes
  6. Deduccions de la quota íntegra
  7. Obligació d'informació
  8. Residència en jurisdicció no cooperativa
  9. Emplenament del model 200