Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Residència en jurisdicció no cooperativa

Regulació: Article 100.13 LIS

Quan l'entitat participada o l'establiment permanent se situe en un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, es presumirà que:

  1. Es complix la circumstància prevista en la lletra b) de l'article 100.1 de la LIS.

  2. Les rendes de l'entitat participada reunixen les característiques de l'article 100.3 de la LIS.

  3. La renda obtinguda per l'entitat participada és el 15 per  cent del valor d'adquisició de la participació.

Les presumpcions contingudes en les lletres anteriors admetran prova en contrari.