Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Període impositiu en què s'imputen les rendes

Regulació:Article 100.7 LIS

La imputació en la base imposable de les rendes positives es realitzarà en el període impositiu que comprenga el dia en què l'entitat no resident en territori espanyol hi haja conclòs el seu exercici social que, a estos efectes, no es podrà entendre de durada superior a dotze mesos.

Tractant-se de establiments permanents, la imputació es realitzarà en el període impositiu en el qual s'obtinguen les rendes.