Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Criteris d'imputació

Regulació: Article 46 LIS

Les entitats que apliquen este règim especial, hauran d'efectuar les imputacions referides en els apartats anteriors a les persones o entitats que ostenten els drets econòmics inherents a la qualitat de soci o d'empresa membre el dia de la conclusió del període impositiu de l'entitat sotmesa a este règim, en la proporció que resulte dels estatuts de l'entitat.

Quant al moment de la imputació s'ha de distingir:

  • Si els socis estan també sotmesos a este règim especial, la imputació s'efectuarà en la data de finalització del període impositiu de l'entitat que participen.

  • En els altres supòsits, la imputació s'efectuarà durant el següent període impositiu, fora que es decidisca fer-ho de manera continuada en la mateixa data de finalització del període impositiu de l'entitat sotmesa a este règim.

    L'opció es manifestarà en la primera declaració de l'impost en què haja de ser efectiu, que es mantindrà durant tres anys.

    Recorde:

    Els socis de les agrupacions d'interés econòmic, espanyoles o europees o de les unions temporals d'empreses hauran de manifestar esta opció marcant la casella [00016] «Opció art. 46.2 LIS» de la pàgina 1 del model 200.