Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

  • Casella [00035] Aplicació règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors (Capítol VII, Títol VII LIS)

    Marcaran esta casella les entitats que realitzen les operacions a les que els resulte aplicable el règim tributari especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, segons el previst en el Capítol VII del Títol VII del LIS.

    A tindre en compte:

    Esta casella només s'haurà de marcar si en el període impositiu objecte de declaració, l'entitat ha realitzat alguna de les operacions a què resulta aplicable l'esmentat règim tributari especial.

  • Casella [00062] Règim Fiscal d'operacions d'aportació d'actius a societats per a la gestió d'actius (Llei 8/2012)

    Marcaran esta casella les societats que realitzen operacions d'aportació d'actius a societats per a la gestió d'actius que es referix el Capítol II de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.Segons el disposat a l'article 8 de la Llei 8/2012, a estes operacions se'ls aplicarà el règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social regulat al Capítol VII del Títol VII del LIS.