Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Normativa

En la normativa tant estatal com autonòmica s'ha optat per l'enllaç al text consolidat del BOE, quan  document que integra en el text original de  la norma les modificacions i correccions que ha tingut des del seu origen.

L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat oferix a més de l'últim text consolidat i actualitzat de les principals normes de l'ordenament jurídic, les versiones intermedies que corresponen a cadascuna de les modificacions que ha patit al llarg del temps.

Tota vegada que una norma consolidada és objecte d'una modificació posterior, apareix  en el text consolidat del BOE un avís davall del llistat de versiones, indicant que l'última actualització està en procés. El temps que mitja entre la publicació al BOE de la modificació i l'elaboració d'una nova versió consolidada que la incorpore, habitualment és d'entre 1 i 3 dies feiners, segons que informa la pàgina web del BOE.

Advertència: per a determinar la normativa aplicable el 2022 tinga en compte, en el text consolidat, les entrades en vigor i  les dates des de les quals són efectius les modificacions introduïdes en els diferents articles.

  1. Normativa bàsica estatal
  2. Normes autonòmiques en relació amb l'impost sobre el patrimoni (disposicions legals)