Saltar al contingut principal

Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Portada manual de Patrimoni 2022

Esta publicació té efectes merament informatius

  1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
  2. Presentació
  3. Principals Novetats
  4. Capítol 1. Campanya de la declaració de l'impost sobre el patrimoni 2022
  5. Capítol 2. Qüestiones Generals
  6. Capítol 3. Determinació de la base imposable (patrimoni net)
  7. Capítol 4. Determinació de la base liquidable i de la quota íntegra
  8. Capítol 5. Determinació de la quota per ingressar
  9. Normativa