Saltar al contingut principal

Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Esta publicació té efectes merament informatius

  1. Número d'identificació de les publicació (NIPO)
  2. Presentació
  3. Principals Novetats
  4. Capítol 1.Campanya de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni 2022
  5. Capítol 2.Qüestions Generals
  6. Capítol 3.Determinació de la base imposable (patrimoni net)
  7. Capítol 4.Determinació de la base liquidable i de la quota íntegra
  8. Capítol 5.Determinació de la quota a ingressar
  9. Normativa