Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Determinació de la quota íntegra

Normativa: Art. 30 Llei Impost Patrimoni

  1. Regla general (Escales de gravamen)
  2. Regla especial: béns i drets exempts amb progressivitat
  3. Exemple: Càlcul de l'import de la quota integra