Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Capítol 4. Determinació de la base liquidable i de la quota íntegra

  1. Determinació de la quota íntegra
  2. Determinació de la base liquidable: reducció per mínim exempt