Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Capítol 2. Qüestiones Generals

  1. Introducció
  2. L'impost sobre el patrimoni
  3. Cessió de l'impost sobre el patrimoni a les comunitats autònomes
  4. Merite de l'impost sobre el patrimoni
  5. Qui estan subjectes a l'impost sobre el patrimoni?
  6. Exempcions
  7. Titularitat dels elements patrimonials
  8. Esquema de liquidació de l'impost sobre el patrimoni