Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia

Normativa: Art. 13 Text Refós de les Disposicions Legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Base liquidable fins eurosQuota íntegra eurosReste base liquidable fins eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,24
167.129,45 401,11 167.123,43 0,36
334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,60
668.499,75 3.008,23 668.499,76 1,08
1.336.999,51 10.228,03 1.336.999,50 1,56
2.673.999,01 31.085,22 2.673.999,02 2,04
5.347.998,03 85.634,80 5.347.998,03 2,52
10.695.996,06 220.404,35 D'ara endavant 3,00