Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

6. Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial

Normativa: Art. 4.Sis Llei Imposada Patrimoni

Estan exempts els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, mentres romanguen  en el patrimoni de l'autor i, en el cas de la propietat industrial, sempre que no estiguen afectes  a activitats empresarials.

Precisions:

  • La propietat industrial protegix marques i noms comercials, patentes i models d'utilitat, dissenys industrials i topogràfiques de semiconductors (Font: Oficina Espanyola de patentes i marques).

  • La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars (artistes, productors, organismes de radiotelevisió..) respecte de les obres i prestacions fruit de la seua creació, i amb ella es pretén protegir les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol mitjà, com ara llibres, escrits, composicions musicals, obres dramàtiques, fas la coreografia, obres audiovisuals, escultures, obres pictòriques, plans, maquetes, mapes, fotografies, programes d'ordinador i bases de dades. També protegix les interpretacions artístiques, els fonogrames, els gravacions audiovisuals i les emissions de radiodifusió. (Font: Ministeri de Cultura i Deporte).