Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Bonificació de les propietats forestals

Normativa: Art. 60 Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'Impost sobre les estades en establiments turístics de la comunitat autònoma de Catalunya

S'establix una bonificació del 95 per 100 en la part de la quota que corresponga proporcionalment a les propietats forestals, sempre que disposen d'un intrument d'ordenació degudament aprovat per l'Administració forestal competent de Catalunya.