Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Bonificacions autonòmiques

En present exercici, s'han establit les següents bonificacions autonòmiques de la  quota de l'impost sobre el patrimoni, que podran ser aplicades pels subjectes passius residents  en els seus respectius territoris que complisquen les condicions i requisits, establits  per les corresponents normes autonòmiques, que en cada cas s'assenyalen a continuació.

  1. Comunitat autònoma d'Andalucía
  2. Comunitat autònoma d'Aragón
  3. Comunitat autònoma del Principat d'Astúries
  4. Comunitat autònoma de les Illes Balears
  5. Comunitat autònoma de Catalunya
  6. Comunitat autònoma de Galícia
  7. Comunitat de Madrid