Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma d'Andalucía

Bonificació general

Normativa: Art. 25 bis Llei 5/2021, de Tributs Cedits de la comunitat autònoma d'Andalucía, de 20 d'octubre

El 100 per 100 de la quota minorada. L'import que corresponga per esta bonificació es consignarà en la casella [50] del model de declaració.