Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat Valenciana

Normativa: Art. 9 Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits

Base liquidable fins eurosQuota íntegra eurosReste base liquidable fins eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,25
167.129,45 417,82 167.123,43 0,37
334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62
668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12
1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,62
2.673.999,01 32.255,10 2.673.999,02 2,12
5.347.998,03 88.943,88 5.347.998,03 2,62
10.695.996,06 229.061,43 D'ara endavant 3,5