Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

12. Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial

Normativa: Art. 22 Llei Impost  Patrimoni

Els drets derivats de la Propietat Intel·lectual i Industrial adquirits a tercers que no  es troben afectes al desenvolupament d'activitats econòmiques, empresarials o professionals,  han de computar-se pel seu valor d'adquisició.

Si els drets derivats de la Propietat Intel·lectual i Industrial adquirits a tercers es troben  afectes al desenvolupament d'activitats empresarials o professionals, han de declarar-se en  l'apartat corresponent als béns i drets afectes a activitats econòmiques.

Recorde: d'acord amb l'article 4. Sis de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni estan exempts els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial mentres romanguen en el patrimoni de l'autor i, en el cas de la propietat industrial, no estiguen afectes a activitats empresarials.