Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma d'Extremadura

Normativa: Art. 15 Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Base liquidable fins eurosQuota íntegra eurosReste base liquidable fins eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2022  pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,30
167.129,45 501,39 167.123,43 0,45
334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75
668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35
1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95
2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55
5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15
10.695.996,06 275.505,45 D'ara endavant 3,75