Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

9. Participacions en determinades entitats

Normativa : Art. 4.Huit.Dos Llei Imposada Patrimoni, i  4 a 6 Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'impost sobre el patrimoni

Estan exemptes les participacions en determinades entitats, amb o sense cotització en mercats organitzats, excloses les participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva  que complisquen els requisits i condicions que s'indiquen a continuació i fins la quantia exempta que es comenta també en un dels apartats següents:

  1. Requisits i condicions perquè resulte d'aplicació l'exempció
  2. Quantia exempta
  3. Exemple: Exempció de participacions en determinades entitats