Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Presentació

L'Agència Estatal d'Administració Tributària té entre els seus principals objectius el de minimitzar els costos de compliment que han de suportar els ciutadans en les seues relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a este propòsit, i a fi de facilitar als contribuents el compliment de les seues obligacions tributàries, l'Agència Tributària posa a la seua disposició l'edició del manual de l'impost sobre el patrimoni de l'exercici 2022  adaptat al llenguatge HTML (Llenguatge de Marques d'Hipertext) que ha sigut preparada pel Departament de Gestió Tributària.

El manual respon a la intenció de divulgar l'impost sobre el patrimoni a través d'una visió rigorosa, total i actualitzada de l'impost.

D'altra banda, la seua confecció en este format digital HTML perseguix assolir tres objectius bàsics que venien sent reiteradament demandats pels contribuents.

El primer objectiu és la seua accessibilitat web, és a dir, aconseguir que l'accés al mateix siga possible pel màxim nombre de persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals o físiques i independentment de les característiques tècniques de l'equip utilitzat per a accedir al web.

El segon objectiu és el de possibilitar i posar a disposició dels contribuents de forma simultània els continguts del manual en uns altres idiomes o llengües cooficials.

El tercer i últim objectiu és el d'optimitzar la utilització del contingut  del manual,  doncs amb el HTML es facilita la  busca de la informació que el contribuent pretenga consultar sobre l'impost, A més,  s'aconseguix  una explotació eficaç del mateix a l'evitar la duplicitat de documents en el web de l'Agència tributària sobre els mateixos temes, reduint l'excés d'emmagatzematge i la necessitat d'estar actualitzant una pluralitat de documents comparativament coincidents.

Els avantatges que aporta el manual en HTML i la necessitat d'evitar discrepàncies entre els continguts de les versiones en paper i en HTML va portar en la campanya de 2020 a prendre la decisió de suprimir la versió en paper de l'impost sobre el patrimoni (que s'incloïa en el Manual pràctic de Renda) i mantindre únicament la versió en HTML. En aquella decisió,  va tindre un pes molt significatiu la nova funcionalitat que s'incorpora en la versió HTML de generar un arxive en format PDF del contingut del manual. Este document PDF, que tant per la seua estètica visual (molt pareguda a la del manual en paper) com per permetre la seua impressió en paper si així es desitja, cobrix la demanda que pogueren plantejar els contribuents acostumats a manejar l'edició impresa.

Departament de Gestió Tributària