Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Normativa: Art. 9 Text Refós de les Disposicions Legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Base liquidable fins eurosQuota íntegra eurosReste base liquidable fins eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 170.472,04 0,28
170.472,04 477,32 170.465,00 0,41
340.937,04 1.176,23 340.932,71 0,69
681.869,75 3.528,67 654.869,76 1,24
1.336.739,51 11.649,06 1.390.739,49 1,79
2.727.479,00 36.543,30 2.727.479,00 2,35
5.454.958,00 100.639,06 5.454.957,99 2,90
10.909.915,99 258.832,84 D'ara endavant 3,45