Saltar al contingut principal

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS: Traçador i marcador (SOLVENT YELLOW o ACCUTRACE PLUS) a incorporar a determinats hidrocarburs per a aplicar tipus reduït

L'Ordre PJC/1318/2023, de 7 de desembre, per la qual s'aproven els traçadors i marcadors que han d'incorporar-se a determinats hidrocarburs per a l'aplicació dels tipus reduïts establits en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials recull dos Disposicions transitòries, per a regular la transició de l'antic marcador previst en l'Ordre PRE/1724/2002, de 5 de juliol (Solvent Yellow 124) al nou marcador (ACCUTRACE™ PLUS).

Estes Disposicions transitòries pretenen permetre que els operadors puguen esgotar les seues existències del marcador Solvent Yellow 124, i, si escau, del gasoil o querosè ja marcat amb este producte, abans de començar a utilitzar el nou marcador. Estes Disposicions transitòries s'apliquen tant al producte emmagatzemat en règim suspensiu en una fàbrica o depòsit fiscal, com a l'emmagatzemat amb l'impost meritat en emmagatzemes fiscals o detallistes d'hidrocarburs.

 Així, una fàbrica o depòsit fiscal, que tinga emmagatzemades existències de gasoil o querosè ja marcats amb Solvent Yellow 124 podrá comercializarlos hasta el 18 de enero de 2024. Una fábrica o depósito fiscal que tiene almacenado Solvent Yellow 124, podrà usar-ho per a marcar gasoil o querosè i comercialitzar aquella mescla fins el dia 18 de gener de 2024. A partir d'aquella data qualsevol producte expedit des d'estos establiments amb l'aplicació del tipus impositiu reduït hauran d'estar marcats amb ACCUTRACE™ PLUS.

En el cas de les recepciones de gasoil o querosè procedents de l'àmbit territorial no intern que hagen de rebre's amb el marcador ja incorporat, podran marcar-se amb Solvent Yellow 124, sempre que es reben abans del 18 de gener de 2024.

Un magatzem fiscal, o un detallista d'hidrocarburs podrà seguir rebent gasoils o querosens marcats amb Solvent Yellow 124 hasta el 18 de enero de 2024. Estos establecimientos podrán almacenar y comercializar dichos productos marcados con Solvent Yellow 124 hasta agotar sus existencias. Finalmente, los consumidores finales que tiene almacenados gasóleo o queroseno marcados con Solvent Yellow 124 podran seguir consumint aquell producte sense limitació temporal.