Saltar al contingut principal

Impostos especials de fabricació: alcohol, tabac i hidrocarburs

En el  BOE del 9 de maig de 2023 es publica la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat de determinats productes i servicis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius, que modifica la Llei i el Reglament dels Impostos Especials.

Pots baixar el resum de modificacions de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, i del Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol en el document de la dreta.